Viser arkivet for stikkord friidrett

Herved foreslås at støtten tilfaller Sarpsborg IL Friidrett

SIL Friidrett har en gruppe aktive på ca 60-70 utøvere. Som det har kommet frem i SA har friidretten i Sarpsborg i lang tid måttet leve under kummerlige forhold hva treningsfasiliteter angår, noe som toppet seg i fjor da utøverne ikke lenger kunne trene på Sarpsborg stadion.
Trenerne gjør imidlertid en super innsats for å gi barn og ungdom et så godt tilbud som mulig. En støtte på 10.000 ville derfor komme meget godt med i gruppas arbeide for byens unge som satser på løp, hopp og/eller kast. Dersom en eventuell støtte ønskes rettet mot et spesifikt formål foreslås gjerne at den brukes på en planlagt treningssamling i påsken 2011 for SIL’s eldste utøvere. Gruppen får derved trene en uke på et fullverdig anlegg i oppkjøringen av neste sesong, noe som skal kompensere for de dårlige treningsforholdene som de opplever i hverdagen. Her vil et bidrag fra SA virkelig gjøre nytte!
Til slutt rettes en takk til SA for et flott initiativ.