Viser arkivet for desember, 2010

Mini Warriors

Arbeidet i Blue Warriors Supporterklubb rettet mot barna i underklubben Mini Warriors synes jeg fortjener honnør. Alle arrangementer som involverer barna er gratis for dem å delta på gjennom en lang sesong. Stort engasjement og dugnadsånd fra de involverte!

Sarpsborg Jente- og Guttekorps fortjener en julegave fra SA

Sarpsborg Jente- og guttekorps bør få julegaven fra SA. Sarpsborg Jente- og Guttekorps er Sarpsborgs største korps og i sitt 15. år er det en viktig aktør i kulturlivet i byen vår. Enten de er ute og marsjerer i sine hvite uniformer eller de har rockekonsert på Filadelfia, så gleder de både unge og gamle Sarpinger. Dessuten representerer korpset Sarpsborg på en forbilledlig måte ved å delta i korps-NM hvert år. Korpset gjør en kjempeinnsats for å rekruttere byens skolebarn og for å holde liv i musikkinteressen hos ungdommen. På denne måten er korpset et viktig middel for å gi barn og ungdom i Sarpsborg en trygg og meningsfyllt hobby, noe de har glede av hele livet.

Sentrum Kampsport Klubb - Sarpsborg fortjener støtten

Klubben organiserer kampsportene jujutsu, judo, karate og kickboksing i Sarpsborg og omegn og har flere hundre barn og unge utøvere i tillegg til voksne. Vi satser på stor aktivitet gjennom konkurranser og treningssamlinger, alle som vil konkurrere og satse får støtte av klubben økonomisk. Vi er nå i ferd med å lage vår fjerde treningssal og trenger penger til dette.

Herved foreslås at støtten tilfaller Sarpsborg IL Friidrett

SIL Friidrett har en gruppe aktive på ca 60-70 utøvere. Som det har kommet frem i SA har friidretten i Sarpsborg i lang tid måttet leve under kummerlige forhold hva treningsfasiliteter angår, noe som toppet seg i fjor da utøverne ikke lenger kunne trene på Sarpsborg stadion.
Trenerne gjør imidlertid en super innsats for å gi barn og ungdom et så godt tilbud som mulig. En støtte på 10.000 ville derfor komme meget godt med i gruppas arbeide for byens unge som satser på løp, hopp og/eller kast. Dersom en eventuell støtte ønskes rettet mot et spesifikt formål foreslås gjerne at den brukes på en planlagt treningssamling i påsken 2011 for SIL’s eldste utøvere. Gruppen får derved trene en uke på et fullverdig anlegg i oppkjøringen av neste sesong, noe som skal kompensere for de dårlige treningsforholdene som de opplever i hverdagen. Her vil et bidrag fra SA virkelig gjøre nytte!
Til slutt rettes en takk til SA for et flott initiativ.

Haflund Idrettsforening

Haflund Idrettsforening fortjener å få denne julegaven. De som er frivillige her gjør en formidabel innsats for ungene våre og de jobber mye for å skape et godt tilbud til våre håpefulle.

Jentefotball får ikke akkurat mye støtte og oppmerksomhet. Hafslund har engasjerte og flinke trenere som gjør veldig mye for jentene. (En gang spanderte de faktisk gensere til alle jentene på laget sitt for at de skulle være like).

De trenger penger og fortjener å få denne julegaven:)

Sarpsborg Bandyklubb fortjener SA-lesernes julegave

Jeg har fulgt idretten i Sarpsborg gjennom alle år og noen idrettslag har hatt og har mer kummerlige forhold enn andre. Noen ganger skyldes dette de fasiliter klubben har til rådighet for trening og andre ganger skyldes dette når på året idretten bedrives. Jeg har derfor den aller største respekt for det arbeid bandyklubben legger ned for sin idrett. Barn og unge får gjennom en lang eller kort vinter utfolde seg i et herlig miljø i en klubb hvor man ikke stiller store krav til fasiliteter. Det er en idrett hvor det ikke er mye penger i, men som krever store ressurser. Jeg tenker først og fremst på at klubben må reise langt til alle sine bortekamper uansett om det er lag for de yngste årsklasser eller eldre årsklasser. Det er en utrolig innsats de frivillige og foreldre legger ned for at de unge skal få spille sine bandykamper i oslo og Drammensregionen. En annen ting som er noe utfordrende er garderobekapasiteten for bandyen. Sesongen tar til før fotballsesongen er over og det er problematisk med nødvendig garderobekapasitet. En annen utfordring for bandy er at de er prisgitt en skikkelig “Kong Vinter”. FOr kunstisbanen i Sarpsborg begynner å bli svært gammel og nå de to siste sesongene har anlegget sviktet, noe som har ført til vanskelige treningsforhold både i sesongforberedelsene og mot slutten av sesongene forsi isanlegget har hatt skader som umuliggjorde is på banen. Selv om kommunen har gjort hva de kan for å reparere har klubben blitt lidende. En annen ting er at klubben ikke har en varmestue å tilby sine publikummere. Dette gjør at de heller ikke får store publikumstall på sine seriekamper. Dette tærer på en klubb i lengden. Men allikevel så står klubbens medlemmer på slik at dette gode tilbudet til aktivitet opprettholdes og sågar gjør at klubben er i vår øverste divisjon. Det er derfor beudringsverdig at de klarer å opprettholde den aktivitet de gjør uten å klage. Ja de har klaget når kunstisanlegget har vært ødelagt, men det er faktisk berettiget. Jeg er full av beudring over det pågangsmot og optimisme som preger bandyklubben selv om deres hverdagsutfordringer er mange og store. Derfor er det mitt forslag at Sarpsborg Bandyklubb fortjener årets julegave fra SA.

Julegave til ALLE BARN-fadderordning

Jeg syntes at den frivillige organisasjonen ALLE BARNA-fadderordning fortjener årets julegave. 3 damer driver denne organisasjonen frivillig som blant annet skaffer julegaver til de barna som bor i økonomisk vanskeligstilte familier i Sarpsborg, og ellers i året kan hjelpe til med å betale en kontigent til et idrettslag o.l for de barna som ikke har så mye. De gjør en stor innsats for de barna som har lite i Sarpsborg, og alt de samler inn går rett til disse barna. De fortjener virkelig denne julegaven, som da går videre til disse barna :-)

Julegave

Jeg synes Frode Sørensen bør få julegaven for sitt mangeårige frivillige arbeid med å bedre livssituasjonen til kreftrammede barn og unge. Gang på gang har Frode arrangert turer for disse, og jeg vet at flere av turene ikke akkurat har vært noen økonomisk gullgruve for Frode.
Så vidt jeg vet, er det vinterens VM som nå står for tur, og jeg er helt sikker på at julegaven blir verdsatt av deltakerne.

Sarpsborg ASVO

Pengene bør deles ut som et julegratiale til de mange iherdige medarbeiderne i Sarpsborg ASVO.

Hvis det er noen som fortjener en oppmerksomhet til jul, så er det guttene og jentene i ASVO. Mange av dem jobber ute i all slags vær for å holde byen ren og ryddig. Andre har viktge oppgaver innendørs. Dette er mennesker som gjør samfunnsnyttige oppgaver for en heller beskjeden inntekt.

Skjeberg seniordans

Jeg håper at Skjeberg seniordans må være verdige for denne påskjønnelsen. De aktiviserer ca 70 eldre med dansetrening 1 gang i uka, og har i løpet av året mange danseoppvisninger på sykehjemmene i distriktet, noe de ønsker å opprettholde – og å utvide.
Danseglede og fysisk aktivitet står i fokus, noe som er meget viktig for å holde denne aldersgruppen i god form, slik at de i stedet for å være en belastning for kommunen, blir en ressursgruppe som sprer glede og hygge.